Leidiniai

« Grįžti

DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ, KURIOMS TAIKOMAS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMAS, PERKROVIMO

Atnaujinimo data: 2018-07-16
Registracijos numeris   (18.2-31-2 E) RM-25708

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti tinkamą ir vienodą Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau - AĮ) ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatų taikymą ūkio subjektams, paaiškina dėl akcizais apmokestinamų prekių (toliau - prekės), kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas (toliau - AMLAR), perkrovimo.

VMI prie FM atkreipia dėmesį, kad prekėms, kurioms taikomas AMLAR, yra taikomi specialūs sugriežtinti reikalavimai, t.y. šios prekės turi būti gaminamos, perdirbamos, maišomos, laikomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje (toliau - AAPS).

Pažymėtina, kad prekių, kurioms taikomas AMLAR, gabenimo pabaiga yra siejama su prekių iškrovimu, t.y. faktiškai iškrovus prekes joms turi būti naikinamas AMLAR.

Taigi, jeigu ūkio subjektai gabendami prekes, kurioms taikomas AMLAR, perkraus jas ne AAPS, šioms prekėms turėtų būti naikinamas AMLAR, todėl toks prekių perkrovimo modelis negalėtų būti laikomas tinkamu.

Papildomai pažymėtina, kad, atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, prekių, kurioms taikomas AMLAR, perkrovimas ne AAPS galėtų būti vykdomas tik nenugalimos jėgos ar nenumatytų aplinkybių atvejais, t.y. tik išimtiniais atvejais, tokiais kaip transporto priemonės gedimas, transporto priemonės avarija ir kita.

Atkreiptinas dėmesys, kad AĮ 4 str. 1 d. nuostatos ūkio subjektams, kurie nori perkrauti prekes, kurioms taikomas AMLAR, numato galimybę steigti AAPS tik šių prekių laikymui, t.y. ūkio subjektas įsteigęs AAPS sandėlį minėtų prekių laikymui galėtų jame perkrauti šias prekes nepanaikindamas joms taikomo AMLAR.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad prekių, kurioms taikomas AMLAR, perkrovimas gali būti vykdomas tik AAPS, išskyrus nenugalimos jėgos ar nenumatytų aplinkybių atvejus.

Atkreiptinas dėmesys, kad tais atvejais, kai prekės perkraunamos AAPS, tačiau gabenimo paskirties vieta yra ne perkrovimo AAPS, t.y., kai prekės, kurioms taikomas AMLAR, iš AAPS X išgabenamos į AAPS Z (prieš tai jas perkraunant AAPS Y), tokiu atveju:

  • AAPS X savininkas turėtų parengti elektroninį akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentą (toliau ‒ e-AD), kuriame būtų nurodyta pristatymo vieta ‒ AAPS Y (kuriame bus perkraunamos prekės);
  • AAPS Y savininkas (po prekių perkrovimo) turėtų parengti naują e-AD, kuriame būtų nurodyta pristatymo vieta ‒ AAPS Z.

Pažymėtina, kad tie atvejai, kai prekės, kurioms taikomas AMLAR, gabenamos iš Lietuvos Respublikos AAPS į kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje esantį AAPS su įformintu e-AD, gabenimo metu šias prekes perkraunant kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, VMI prie FM nuomone, nepažeistų akcizus reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, tačiau dėl prievolių, galinčių atsirasti Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje numatoma perkrauti prekes, būtina kreiptis į tos Europos Sąjungos valstybės narės mokesčių administratorių.

Direktoriaus pavaduotoja

                                                                     

Alina Gaudutytė