Leidiniai

DĖL AKCIZŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2009-01-06
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-14   Data   2009.01.06

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2008 m. gruodžio 30 d. leidinyje „Valstybės žinios" Nr. 149 buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 21, 22, 23, 24, 28, 33, 34, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas.

Minėtu įstatymu akcizų tarifai buvo pakeisti taip:

Nuo 2009 m. sausio 1 d:

1. Alui (akcizais apmokestinamų prekių tarifinei grupei Nr. 110 (toliau – tarifinė grupė 110) taikomas akcizas už 1 procentą faktinės alkoholio koncentracijos alaus hektolitre padidintas nuo 7,7 lito iki 8,5 lito;

2. Panaikinta akcizų lengvata, taikyta mažosioms alaus darykloms (tarifinė grupė 120);

3. Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams taikomi tokie akcizų tarifai:

- vynui iš šviežių vynuogių, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 8,5 procento tūrio (tarifinės grupės 211 ir 216) – 53 litai už produkto hektolitrą;

- kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė alkoholio koncentracija, gauta tik fermentacijos būdu ir išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 8,5 procento tūrio ir kuriuose fermentuotas gėrimas sudaro 100 procentų tūrio (tarifinės grupės 210 ir 215) – 58 litai už produkto hektolitrą;

- vynui iš šviežių vynuogių, nurodytam Akcizų įstatymo 22 str. 2 punkte (tarifinės grupės 230 ir 235) – 198 litai už produkto hektolitrą;

- kitiems fermentuotiems gėrimams, nurodytiems Akcizų įstatymo 22 str. 4 punkte (tarifinės grupės 231 ir 236) – 216 litų už produkto hektolitrą.

- tarifinės grupės 215, 216, 235, 236 skirtos putojantiems vynams ir fermentuotiems gėrimams.

4. Tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 procentų tūrio (tarifinė grupė 240), akcizų tarifas padidintas nuo 180 litų iki 198 litų už produkto hektolitrą;

5. Tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 procentų tūrio (tarifinė grupė 250), akcizų tarifas padidintas nuo 276 litų iki 304 litų už produkto hektolitrą;

6. Etilo alkoholiui (tarifinės grupės: 280, 285, 290, 295 ir 299) taikomas akcizų tarifas padidintas nuo 3840 litų iki 4140 litų už gryno etilo alkoholio hektolitrą;

7. Bešviniam benzinui (tarifinės grupės: 410, 420, 610, 649, 910, 911, 912 ir 913) taikomas akcizų tarifas padidintas nuo 1116 litų iki 1500 litų už 1000 litrų produkto;

8. Benzinui, turinčiam švino (tarifinė grupė 415), akcizų tarifas padidintas nuo 1454 litų iki 2000 litų už 1000 litrų produkto;

9. Žibalui (tarifinė grupė 430) taikomas akcizų tarifas padidintas nuo 947 litų iki 1140 litų už 1000 litrų produkto;

10. Gazoliams taikomas akcizų tarifas (tarifinės grupės: 440, 460, 445, 464, 480, 490, 495, 640 ir 641) padidintas nuo 947 litų iki 1140 litų už 1000 litrų produkto,

11. Naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas) (tarifinės grupės 510 ir 951) taikomas akcizų tarifas padidintas nuo 432 litų iki 1050 litų už toną produkto.

 

Nuo 2009 m. kovo 1 d.:

Cigaretėms (tarifinė grupė 310) taikomą akcizo tarifą didinamas taip:

Už specifinį elementą – nuo 79 litų iki 95 litų; už vertybinį elementą — nuo 20 procentų iki 25 procentų.

Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.:

Cigaretėms (tarifinė grupė 310) taikomas akcizo tarifas didinamas taip: už specifinį elementą nuo 95 litų iki 132 litų.

 

Viršininko pavaduotojas                                                       Gediminas Vyšniauskis