Leidiniai

« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PAKEITIMO BEI PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Atnaujinimo data: 2009-06-26
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-6099   Data   2009.06.26

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2009 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 22 d. nutarimas Nr. 315 (Žin., 2009, Nr. 49-1962), kuriuo pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 10 d. nutarimas Nr. 529 „Dėl akcizo už mažųjų alaus daryklų alų lengvatos taikymo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 40-1119).

Taip pat nuo 2009 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" patvirtintų Laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo taisyklių (Žin., 2002, Nr. 56-2264; toliau – Nutarimas) pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 316 (Žin., 2009, Nr. 49-1963).

Nutarime nustatoma, kad mažąja alaus darykla laikoma ne daugiau kaip 80 tūkst. hektolitrų alaus per kalendorinius metus pagaminanti įmonė, kuri yra teisiškai ir ekonomiškai nepriklausoma nuo bet kurios kitos alų gaminančios įmonės. Mažoji alaus darykla laikoma teisiškai ir ekonomiškai nepriklausoma nuo kitų alų gaminančių įmonių, jeigu ji nesusijusi su jokia kita alų gaminančia įmone ar įmonėmis (mažosios alaus daryklos sąsaja su kita alų gaminančia įmone ar įmonėmis nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 3 straipsnio 12 dalyje nurodytais kriterijais, apibrėžiančiais tarpusavyje susijusių ūkio subjektų grupę). Mažąja alaus darykla taip pat laikoma alų gaminanti įmonė, teisiškai ir ekonomiškai priklausanti nuo kitų alų gaminančių įmonių, kai šių įmonių kartu per kalendorinius metus pagaminto alaus kiekis neviršija 80 tūkst. hektolitrų. Mažosios alaus daryklos gamybinės patalpos turi būti fiziškai atskirtos nuo bet kurios kitos alų gaminančios įmonės.

 

 

Viršininkas

 

Modestas Kaseliauskas

 

 

 

 

 

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-06-04 nutarimas Nr. 821 "DĖL AKCIZŲ ĮSTATYMO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO"