Leidiniai

« Grįžti

DĖL EUROPOS TEISINGUMO TEISMO BYLOS NR. C-280/04 APIBENDRINIMO

Atnaujinimo data: 2006-02-21
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-1396   Data   2006.02.21

Siunčiame Jūsų žiniai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtą Europos Teisingumo Teismo bylos Nr. C-280/04, paskelbtos 2005 m. gruodžio 8 dieną, apibendrinimą.

 

Visą šios bylos tekstą galima rasti Europos Teisingumo Teismo interneto svetainėje adresu: http://curia.eu.int .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viršininkas

 

Modestas Kaseliauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPOS TEISINGUMO TEISMO BYLA NR. C-280/04

 

Jyske Finans A/S prieš Skatteministeriet

 

2005 12 08

 

 

 

FAKTAI

 

 

 

Jyske Finans užsiima lengvųjų automobilių nuomos veikla. Vykdydama šią veiklą, ji įsigyja naujas arba naudotas transporto priemones. Naudotos transporto priemonės įsigyjamos be PVM, kadangi pagal nacionalinius teisės aktus jų pardavėjai negalėjo apskaičiuoti pardavimo PVM ir atitinkamai tokie pirkimai nesudarė galimybės atskaityti PVM. Pasibaigus nuomos terminui, Jyske Finans pardavė 145 transporto priemones, kurios buvo įsigytos jau naudotos. Už šiuos pardavimus Danijos mokesčių administratorius pareikalavo, kad Jyske Finans sumokėtų PVM. Jyske Finans nesutiko mokėti šio PVM, nes skaitė, kad tai būtų dvigubas PVM apmokestinimas, kadangi ji negalėjo pasinaudoti teise į atskaitą, nes transporto priemones įsigijo be pirkimo PVM.

 

 

 

BYLOJE NAGRINĖJAMI KLAUSIMAI

 

 

 

Ar Šeštosios PVM direktyvos 13B(c) straipsnis turi būti aiškintinas taip, kad šiame straipsnyje nurodyta nuostata, kad PVM neapmokestinamas tiekimas prekių/paslaugų, kurių pirkimo PVM nebuvo atskaitytas vadovaujantis šios direktyvos 17(6) straipsnio nuostatomis, draudžia valstybėms narėms numatyti, kad PVM apmokestinami sandoriai, kai apmokestinamasis asmuo parduoda prekes, kurias jis naudoja savo versle ir kurių pirkimo PVM neatskaitė dėl to, kad jos buvo įsigytos iš asmenų, kurie negalėjo apskaičiuoti šių prekių pardavimo PVM?

 

Ar apmokestinamasis asmuo, kuris vykdydamas savo įprastinę nuomos veiklą perparduoda transporto priemones, kurias jis įsigijo jau naudotas, siekdamas jas panaudoti nuomos veikloje, gali būti laikomas "apmokestinamuoju prekybininku" Šeštosios direktyvos 26a A(e) straipsnio prasme?

 

 

 

ETT SPRENDIMAS

 

 

 

Šeštosios direktyvos 13B(c) straipsnis nedraudžia valstybėms narėms numatyti, kad PVM apmokestinami sandoriai, kai apmokestinamasis asmuo parduoda prekes, kurias jis naudojo savo versle ir kurių pirkimo PVM neatskaitė ne dėl to, kad PVM atskaita negalima pagal minėtos direktyvos 17 (6) straipsnį, o dėl to, kad jos buvo įsigytos iš asmenų, kurie negalėjo apskaičiuoti šių prekių pardavimo PVM.

 

Šeštosios direktyvos 26a straipsnio A skirsnio e punktas turi būti aiškinamas taip: įmonė, kuri vykdydama savo įprastinę nuomos veiklą perparduoda transporto priemones, kurias ji įsigijo jau naudotas, gali būti laikoma "apmokestinamuoju prekybininku", net jei perpardavimas yra ne pagrindinis, o antrinis įmonės tikslas.

 

 

 

ARGUMENTACIJA

 

 

 

Šeštosios direktyvos 13 B(c) straipsnis numato, kad PVM neapmokestinamas tiekimas prekių, kurias įsigijus ar pasigaminus PVM nebuvo atskaitytas pagal minėtos direktyvos 17(6) straipsnio nuostatas. Pagal 17 (6) straipsnį, kol Taryba priims šiame straipsnyje numatytas nuostatas, valstybės narės gali taikyti nacionalinius įstatymus dėl atskaitos apribojimo. Todėl Šeštosios direktyvos 13 straipsnio B skirsnio c punkto nuostatos dėl atleidimo nuo PVM gali būti taikomos tik prekių tiekimui, kurias įsigyjant, PVM atskaita pagal nacionalinės teisės aktus buvo negalima. Tais atvejais, kai nacionaliniai teisės aktai numato, kad įmonės užsiimančios automobilių nuoma turi teisę atskaityti automobilių, skirtų šiai veiklai vykdyti, pirkimo PVM, tai Šeštosios direktyvos 13B(c) straipsnio prasme, nėra įsigijimas, kuriam PVM atskaita negalima pagal nacionalinius teisės aktus ir atitinkamai pagal minėtos direktyvos 17 (6) straipsnį. Todėl šios transporto priemonės perpardavimas negali būti laikomas tiekimu, kuriam taikomas 13B(c) straipsnyje numatytas atleidimas nuo PVM. Tai, kad tokiam įsigijimui nebuvo galima taikyti atskaitos dėl to, kad buvo įsigyta iš pardavėjų, kurie pagal nacionalinės teisės aktus patys negalėjo atskaityti PVM už savo transporto priemonių pirkimus, ir dėl to neapskaičiavo pardavimo PVM, neturi įtakos aiškinant Šeštosios direktyvos 13B(c) straipsnį.

 

Šeštosios direktyvos 26a A(e) straipsnis "apmokestinamiesiems prekybininkams" taiko specialią schemą, skirtą maržai apmokestinti, kai tiekiamos naudotos prekės, meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ar antikvariniai daiktai. Pagal Šeštosios direktyvos 26a A(e) straipsnio nuostatas "apmokestinamasis prekybininkas" – tai apmokestinamasis asmuo, kuris, vykdydamas savo ekonominę veiklą, savo verslo tikslams perka, įsigyja ar importuoja perpardavimui skirtas naudotas prekes, meno kūrinius, kolekcionavimo objektus ir antikvarinius daiktus. Šeštosios direktyvos tekstas nereikalauja, kad tam, jog suinteresuotas asmuo patektų į "apmokestinamojo prekybininko" apibrėžimo sritį, jis, naudotų prekių įsigijimo metu turėtų tikslą jas perparduoti. Svarbu nustatyti ką reiškia "tikslas perparduoti", t.y. ar tai apima tik siekimą transporto priemones tiesiogiai ir nedelsiant perparduoti, ar taip pat kai užsiimama transporto priemonių nuoma prieš jas perparduodant. Jei nuomos veikla užsiimančių įmonių naudotų transporto priemonių pardavimą apmokestintų visos kainos atžvilgiu, tai sukeltų konkurencijos iškraipymą šioje rinkoje, nes naudotomis transporto priemonėmis prekiaujančioms įmonėms taikoma maržos apmokestinimo tvarka, o nuomos įmonė parduodant naudotas transporto priemones negalės galutinėje kainoje teisingai nurodyti mokėtinos PVM sumos. Todėl "apmokestinamojo prekybininko" apibrėžimas apima ir apmokestinamąjį asmenį, kuris užsiima transporto priemonių nuoma prieš jas perparduodamas, neatsižvelgiant į tai, ar jas parduoda naudotomis transporto priemonėmis prekiaujanti įmonė ar nuomos įmonė. Todėl atsižvelgiant į 26a A(e) straipsnio tikslus, šis straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad įmonė, kuri verčiasi nuomos veikla, priklauso "apmokestinamųjų prekybininkų" kategorijai, kai naudotų transporto priemonių perpardavimas yra ne pagrindinis, o antrinis įmonės tikslas.

 

 

 

TAIKYMAS LIETUVOJE

 

 

 

Analogiškoje situacijoje Lietuvoje, PVM mokėtojas, besiverčiantis transporto priemonių nuomos veikla, perparduodamas naudotas transporto priemones, kurias įsigijo be PVM ir dėl to pirkimo PVM netraukė į PVM atskaitą, gali taikyti specialią apmokestinimo PVM schemą (pagal PVM įstatymo XII skyriaus trečiąjį skirsnį) ir PVM skaičiuoti nuo maržos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisegti failai:
C-280 041.doc