Leidiniai

« Grįžti

Kurias prekes ar paslaugas įsigijęs asmuo privalo išskaityti ir į biudžetą sumokėti PVM?

Atnaujinimo data: 2019-01-25
Registracijos numeris   KD-6191   Data   2012.06.28

Pagal PVMĮ 96 str. 1 dalies nuostatas PVM mokėtojas, kuriam išrašomas prekių tiekimą arba paslaugų teikimą įforminantis dokumentas, privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą:

1) PVM, apskaičiuotą už nuosavybės teisės objektus, perimtus kaip turtinis įnašas arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo, t. y. PVM mokėtojas, perimantis nuosavybės teisės objektus kaip turtinį įnašą arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo;

2) PVMĮ 9 straipsnio 4 dalyje nustatyto prekių tiekimo atveju apskaičiuotą PVM už perduodamą pastato (statinio) esminį pagerinimą, t. y. PVM mokėtojas – pagerinto pastato (statinio) daikto savininkas;

3) PVM, apskaičiuotą už PVMĮ 7 straipsnio 4 punkte numatytus statybos darbus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje, t. y. apmokestinamasis asmuo PVM mokėtojas, kurio užsakymu atliekami statybos darbai (taikoma nuo 2015-07-01);

4) kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais apskaičiuotą PVM, kai PVM už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas išskaito ir sumoka į biudžetą šių prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas (klientas), jeigu jis yra PVM mokėtojas.

2002-06-13 Vyriausybės nutarimu Nr. 900 patvirtinti kiti atvejai,  kai pridėtinės vertės mokestį  už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka į biudžetą šių prekių (paslaugų) pirkėjas (klientas). Pagal aprašą asmuo, registruotas PVM mokėtoju Lietuvoje (išskyrus PVM mokėtojomis įregistruotas biudžetines įstaigas),  įsigyjęs prekių ir paslaugų iš asmens, registruoto PVM mokėtoju, privalo išskaityti ir sumokėti PVM, jeigu:

1. prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui) teisme pradėta bankroto procedūra (taikoma iki 2021-12-31)

arba

2. tiekiamos juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekos ir laužas, panaudotos medžiagos, įskaitant pusgaminių atliekas, atsiradusios perdirbant, gaminant ar lydant juoduosius arba spalvotuosius metalus ar jų lydinius, taip pat tiekiamos atliekos ir kitos perdirbamos medžiagos, kurias sudaro juodieji ir spalvotieji metalai, jų lydiniai,

arba

3. tiekiama mediena (taikoma iki 2021-12-31):

3.1. rąstai – skersai atpjautos apvaliosios medienos dalys;

3.2. lentos, lentelės – pailgi 3-40 mm storio ir ne siauresni kaip 25 mm pločio pjautinės medienos gabalai;

3.3. tašai, tašeliai – iš dviejų, trijų ar keturių pusių lygiagrečiai su rąsto ašimi apipjauti, aptašyti ar nufrezuoti rąstai, storesni ir platesni kaip 40 mm pjautinės medienos gabalai.

Atkreipiamas dėmesys, kad PVMĮ 96 str. nuostatos netaikomos, kai tiekiant prekes (teikiant paslaugas) šių prekių (paslaugų) pirkėjui (klientui) išduodamas kasos aparato kvitas ir kartu išrašoma PVM sąskaita faktūra.

Tačiau jeigu pirkėjas už įsigyjamas prekes (paslaugas) atsiskaito grynais pinigais ir jam nustatyta tvarka išduodamas pinigų priėmimo kvitas ar kasos pajamų orderis ir PVM sąskaita faktūra, tokiais atvejais PVM už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas – Lietuvoje registruotas PVM mokėtojas.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 96 str. 1 d.
LRS  LRV 2002-06-13 nutarimas Nr. 900 „DĖL PRIEMONIŲ MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMUI UŽTIKRINTI"