« Grįžti

Kokias teises suteikia / nesuteikia išduotas verslo liudijimas?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Registracijos numeris   KD-1180

Nurodytos nuostatos  taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2016 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas.

 

Verslo liudijimas suteikia teisę:

Verslo liudijimas nesuteikia teisės:

Prekybos veikla

1. parduoti prekes (įskaitant ir savo gamybos prekes) gyventojams.

2. parduoti prekes (iki 4 500 eurų per metus) kitiems individualią prekybos veiklą vykdantiems gyventojams.

3. parduoti prekes (įskaitant ir savo gamybos prekes) juridiniams asmenims, jeigu VL nurodytos veiklos rūšis nėra viena iš veiklos, kuria verčiasi juridinis asmuo rūšių;

4. parduoti prekes (iki 4 500 eurų per metus) prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims.

5. prekiauti kioske, turgavietėje, iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių,

6. užsiimti išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba.

7. nuo 2018-01-01 gauti 45000 eurų mokestiniu laikotarpiu neviršijančias pajamas (kai vykdoma kelių rūšių veikla pajamos sumuojamos) gali privalantys registruotis ar jais įsiregistravę PVM mokėtojai.

1. prekiauti nuo laikinųjų prekybos įrenginių (išskyrus prekybą gėlėmis, knygomis, spaudos leidiniais ir prekybą patalpose, esančiose turgavietės teritorijoje) ir/ar kioskų, pastatytų patalpose.

2. perparduoti žemės ūkio ir maisto produktus individualią prekybos veiklą vykdantiems asmenims.

3. prekiauti automobiliais, motociklais, mopedais

4. parduoti prekes prekybos veiklą užsiimantiems (įregistravusiems MMR, nors faktiškai ir nevykdoma) juridiniams asmenims.

5. užsiimti internetine prekyba.

6. gauti pajamų pagal verslo liudijimą, jeigu atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju (iki 2017-12-31).

Gamybos ir paslaugų veikla

1. teikti paslaugas gyventojams.

2. teikti paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu VL nurodytos veiklos rūšis nėra viena iš veiklos, kuria verčiasi juridinis asmuo rūšių.

3. suteikti paslaugų juridiniams asmenims  iki 4 500 eurų per metus.

4. nuo 2018-01-01 gauti 45000 eurų mokestiniu laikotarpiu neviršijančias pajamas(kai vykdoma kelių rūšių veikla pajamos sumuojamos) gali ir privalantys registruotis ar jais įsiregistravę PVM mokėtojai.

1. gauti pajamų iš gyvenamosios patalpų nuomos juridiniams asmenims.

2. teikti paslaugas ta pačia veikla, kaip nurodyta verslo liudijime užsiimantiems (įregistravusiems MMR, nors faktiškai ir nevykdoma) juridiniams asmenims.

3. gauti pajamų pagal gamybos ir paslaugų verslo liudijimą (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą), jeigu atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju (iki 2017-12-31).

4. gauti pajamų pagal gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimą, jeigu pajamos per mokestinį laikotarpį viršijo 45 000 eurų ribą.

 

Nuo 2016-11-24 nebegalioja draudimas, įsigijus verslo liudijimą, verstis licencijuojama veikla bei prekiauti cukrumi.

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-11-19 nutarimas Nr. 1797 „DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ" 2.3-2.5 p.