Leidiniai

Paveldimo turto mokesčio lengvatos

Atnaujinimo data: 2015-02-06
Registracijos numeris   KD-6034

 1. Mokesčiu neapmokestinama:

1) vienam sutuoktiniui mirus kito sutuoktinio paveldimas turtas;

2) vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vaikaičių, brolių, seserų paveldimas turtas;

3)  nuo 2015-01-01 paveldimo turto apmokestinamoji vertė, neviršijanti  3 tūkst. eurų  (iki 2014-12-31 – 10 tūkst. litų).

2. Savivaldybės taryba gali atidėti mokesčio sumokėjimo terminus ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui po paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo.

3. Savivaldybės taryba savo biudžeto sąskaita turi teisę gyventojams mažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti.


 

Teisės aktai
LRS  PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMAS, 7 str.