Leidiniai

« Grįžti

Ar i.SAF-T posistemyje pateikiamų techninių testų pranešimų skaičius gali skirtis, priklausomai nuo skaidytų rinkmenos dalių įkėlimo eiliškumo?

Atnaujinimo data: 2020-05-13
Registracijos numeris   KD-9096

Skaidytos SAF-T rinkmenos dalys gali būti įkeltos bet kokiu eiliškumu. Kai kuriais atvejais laikinai gali būti rodomi techninių integralumo testų pranešimai dėl nepateiktų duomenų pagrindinėje duomenų byloje ar didžiosios knygos įrašuose, keliant pagal duomenų pobūdį skaidytas SAF-T rinkmenos dalis. Pavyzdžiui, pirmiausiai įkėlus „SI", „PI", „MG", „AS" ar „PA" rinkmenos dalis ir dar neįkėlus „GL" tipo rinkmenos dalies, gali būti rodomi integralumo testų pranešimai dėl pirminiuose dokumentuose nurodytų sąskaitos identifikacinių numerių (AccountID), ūkinės operacijos numerių (TransactionID) neįtraukimo į pagrindinę duomenų bylą ir didžiosios knygos įrašus. Tačiau po to, kai į posistemį bus įkelta „GL" tipo rinkmenos dalis su didžiosios knygos sąskaitų informacija ir į ją bus įtraukti pirminiuose dokumentuose nurodyti AccountID ir TransactionID, integralumo testų pranešimai nebebus rodomi.