Leidiniai

« Grįžti

Kokia ataskaitos FR0528 formos teikimo tvarka ir terminai?

Atnaujinimo data: 2020-06-08
Registracijos numeris   KD-5090   Data   2012.02.08

Tinkamai užpildyta metinė ataskaitos forma kartu su metine pelno mokesčio deklaracija turi būti pateikiama mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos (iki kitų metų birželio 15 dienos, jei mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai), o paskutinio mokestinio laikotarpio metinė ataskaitos forma kartu su metine pelno mokesčio deklaracija turi būti pateikiama per 30 dienų nuo vieneto veiklos pabaigos.

 Vienetai, kuriems nustatytas su ankstesniu mokestiniu laikotarpiu nesutampantis mokestinis laikotarpis, pereinamojo mokestinio laikotarpio ataskaitos formą kartu su metine pelno mokesčio deklaracija AVMI turi pateikti ne vėliau kaip iki naujo nustatyto mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos.

 Vienetas AVMI turi pateikti tinkamai užpildytą VMI prie FM nustatytos formos spaustuviniu būdu pagamintą arba išspausdintą VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt) skelbiamą ataskaitos formą bei jos papildomą lapą arba šią formą VMI prie FM nustatyta tvarka pateikti elektroniniu būdu.

Nuo 2016-10-01 Lietuvos ir užsienio juridiniai asmenys deklaraciją privalo teikti tik elektroniniu būdu. Forma turi būti pateikiama per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt).

Nuorodos:

FR0528

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-07-09 įsakymas Nr. VA-135 „DĖL MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMO, PRIĖMIMO, JŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO IR VEIKLOS NEVYKDANČIŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ LAIKINO ATLEIDIMO NUO MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2005-03-22 įsakymas Nr. VA-27 "DĖL ASOCIJUOTŲ ASMENŲ TARPUSAVIO SANDORIŲ ARBA ŪKINIŲ OPERACIJŲ ATASKAITOS FR0528 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 7 - 8 p.