Leidiniai

« Grįžti

Kokia reikšmė nurodoma pirminių dokumentų dalyje esančiame elemente 4.5.2.8.1.3. „Turto balansinė vertė“, teikiant ilgalaikio turto ūkinę operaciją?

Atnaujinimo data: 2020-05-13
Registracijos numeris   KD-9098

Elemente 4.5.2.8.1.3. „Turto balansinė vertė" nurodoma ilgalaikio turto balansinė vertė (suma, kuria turtas parodomas balanse, t.y. atėmus nusidėvėjimo ir / ar perkainojimo sumas), apskaityta įmonės apskaitos registruose teikiamos ūkinės operacijos datai. Balansinė vertė nurodoma prieš ilgalaikio turto ūkinę operaciją, t.y. neįvertinus ūkinės operacijos sumos, nurodytos elemente 4.5.2.8.1.4. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma".