Leidiniai

Kokiu būdu užpildomi privalomi SAF-T rinkmenos elementai, apskaitoje neturint juose nurodomos informacijos?

Atnaujinimo data: 2020-05-13
Registracijos numeris   KD-9097

Pagal SAF-T techninėje specifikacijoje nustatytą tvarką privalomi elementai, kurių informacija nekaupiama įmonės apskaitos sistemoje, turi būti pateikiami struktūroje, bet gali būti neužpildomi (pateikiami tušti). Elementuose, kuriuose pagal SAF-T XSD yra nustatyti baigtiniai galimų reikšmių pasirinkimo sąrašai, neturint duomenų apskaitoje,  elementas pateikiamas tuščias (jei tokia galimybė numatyta XSD stuktūroje) arba pasirenkama reikšmė „KT" (kita).