Leidiniai

Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje tarifas

Atnaujinimo data: 2015-02-20
Registracijos numeris   KD-6042 Nustatomas 12,00 EUR už kvotinio cukraus ir kvotinio inulino sirupo toną gamybos mokestis. Izogliukozei nustatomas 50 % cukrui taikomo mokesčio dydžio gamybos mokestis. Atkreipiamas dėmesys , kad išsamesnę informaciją dėl gamybos mokesčio cukraus sektoriuje apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo teikia Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija. 2007 m. spalio 9 d. Tarybos...

Deklaracijos KIT707 laukelių pildymas

Atnaujinimo data: 2015-02-19
Registracijos numeris   KD-6084 Žiūrėti Taisyklių 14–24 p. Formos KIT 707 pildymo taisyklės   Teisės aktai LRS   Dėl cukraus gamybos mokesčio deklaracijos KIT707 formos ir jos užpildymo taisyklių bei cukraus pertekliaus mokesčio deklaracijos KIT710 formos i">VMI prie FM viršininko 2007-05-09 įsakymas Nr. VA-33 „DĖL CUKRAUS GAMYBOS MOKESČIO...

Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas

Atnaujinimo data: 2015-01-19
Registracijos numeris   KD-6045   Data   2012.05.19 Gamybos mokestis skaičiuojamas už visą per mokestinį laikotarpį paskirtą baltojo cukraus ir izogliukozės gamybos kvotą ir mokamas nuo 2007-2008 mokestinių metų. Iki einamųjų mokestinių metų lapkričio 1 d. Žemės ūkio ministerija apskaičiuoja gamybos mokesčio sumą už einamąjį mokestinį laikotarpį ir apie tai informuoja gamybos mokesčio mokėtojus,...

Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje įstatymas

Atnaujinimo data: 2015-01-18
Registracijos numeris   KD-6039     Teisės aktai LRS   Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje įstatymas

Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje objektas ir mokėtojai

Atnaujinimo data: 2015-01-15
Registracijos numeris   KD-6040 Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje objektas yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtintiems baltojo cukraus ir izogliukozės gamintojams skirta baltojo cukraus ir izogliukozės gamybos kvota. Nuo 2007–2008 prekybos metų cukrų, izogliukozę ar inulino sirupą gaminančių įmonių turimoms cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo kvotoms taikomas gamybos mokestis. Visą mokesčio sumą...