Leidiniai

Įmokų į Garantinį fondą mokėjimo tvarka nuo 2017 metų

Atnaujinimo data: 2016-12-23
Registracijos numeris   KD-8656   Nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi įmokų į Garantinį fondą mokėjimo tvarka ir įmokas administruojantis subjektas. Vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 nuostatomis, nuo 2017-01-01 netenka galios Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymas Nr. VIII-1926....

Įmokų į Garantinį fondą bazė, tarifas ir mokėjimo tvarka

Atnaujinimo data: 2016-01-08
Registracijos numeris   KD-5879               Pagal GF įstatymo 3 straipsnį įmokos į Garantinį fondą mokamos nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Priskaičiuotas darbuotojams darbo užmokestis suprantamas...

Ar skaičiuojamos įmokos į Garantinį fondą nuo individualios įmonės savininko iš individualios įmonės gaunamų pajamų, nuo kurių nuo 2010 m. skaičiuojamos ir mokamos šio asmens VSD įmokos?

Atnaujinimo data: 2015-01-20
Registracijos numeris   KD-7101   Data   2010.10.20 Neatsižvelgiant į tai, kad pagal GPMĮ individualios įmonės savininko iš individualios įmonės gaunama pajamų suma, neviršijanti suderintos sumos, nuo kurios nuo 2010 m . skaičiuojamos ir mokamos šio asmens valstybinio socialinio draudimo įmokos, priskiriama individualios įmonės savininko su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais...

Ar skaičiuojamos įmokos į Garantinį fondą, kai darbuotojas iš darbdavio gauna pajamų natūra, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos?

Atnaujinimo data: 2015-01-19
Registracijos numeris   KD-7103   Data   2011.05.19 Pagal Garantinio fondo įstatymo 4 str. 1 d. 1 punktą, įmokos nuo 2012-01-01 sudaro 0,2 proc . (nuo 2008-07-12 iki 2011-12-31 –  0,1 proc. ) priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos). Darbuotojų natūra gautos pajamos nesiejamos su išmokomis iš Garantinio fondo bei...

Įmokų į Garantinį fondą mokėtojai

Atnaujinimo data: 2015-01-18
Registracijos numeris   KD-5878   Data   2013.01.18 Įmokas į garantinį fondą moka visi juridiniai asmenys , išskyrus biudžetines įstaigas,  politines partijas, profesines sąjungas ir religines bendruomenes bei religines bendrijas,  nuo 2013-03-01  fizinia i asmenys , ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos...

Garantinio fondo įstatymas

Atnaujinimo data: 2013-09-03
Registracijos numeris   KD-5877   Data   2013.09.03   Žiūrėti aktualią dokumento redakciją.   Teisės aktai LRS   2000-09-12 LIETUVOS RESPUBLIKOS GARANTINIO FONDO ĮSTATYMAS Nr. VIII-1926

DĖL ĮMOKŲ Į GARANTINĮ FONDĄ

Atnaujinimo data: 2013-07-09
Registracijos numeris   (32.42-31-1)-RM-4156   Data   2013.07.09 Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2012 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 78-4017), išskyrus nuostatas dėl darbdavių – fizinių asmenų įmokų į Garantinį fondą, kurios įsigalioja nuo 2013 m. kovo 1 d. Šiuo įstatymu pakeistos ir papildytos Lietuvos Respublikos...

Dėl išmokų iš Garantinio fondo

Atnaujinimo data: 2012-10-20
Registracijos numeris   KD-7308   Data   2012.10.20   Juridiniai asmenys, privalantys mokėti įmokas į Garantinį fondą, šias įmokas sumoka į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Tačiau dėl išmokų  reikia kreiptis į Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūko ministerijos Garantinio fondo administravimo skyriaus administraciją.  

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GARANTINIO FONDO ĮSTATYMO PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2012-07-12
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-6032   Data   2012.07.12 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. birželio 19 d. priėmė Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymo pakeitimo įstatymą (Žin., 2012, Nr. 78-4017, toliau – GFĮ pakeitimo įstatymas). Atkreipiame dėmesį į tai, kad GFĮ pakeitimo įstatymu...

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO IR GARANTINIO FONDO ĮSTATYMŲ PAKEITIMŲ

Atnaujinimo data: 2011-12-01
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-11274   Data   2011.12.01 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad įsigaliojo Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5, 12, 46¹, 51, 57 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 146-6852), Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 146-6844)...
Rodoma 1 - 10 iš 14 rezultatų.
Elementų puslapyje 10
iš 2