Leidiniai

Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos (FR0524) pateikimo tvarka ir laukelių pildymas

Atnaujinimo data: 2016-02-15
Registracijos numeris   KD-5926   Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 (įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.). Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FRO524 formos užpildymo...

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas

Atnaujinimo data: 2016-01-02
Registracijos numeris   KD-5904   Data   2013.09.14     Teisės aktai LRS   LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMAS Nr. VIII-1183

Dėl pasikeitimų, susijusių su mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymu ir rinkliavų įstatymu 2016 metais

Atnaujinimo data: 2015-12-17
Registracijos numeris   KD-8088   Data   2015-12-17 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 straipsnio pakeitimai. Pakeitimo įstatymu numatyta, kad mokesti sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracija pateikiama ne...

Mokesčio už aplinkos teršimą mokestinis laikotarpis

Atnaujinimo data: 2015-12-14
Registracijos numeris   KD-5909   Data   2013-06-14 Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių mokamas pagal faktiškai per ataskaitinį laikotarpį išmestą į aplinką teršalų kiekį, už teršimą iš mobilių taršos šaltinių (išskyrus lėktuvus) – pagal sunaudotą per ataskaitinį laikotarpį degalų kiekį, už teršimą iš lėktuvų – pagal pakilimo ir nusileidimo ciklų skaičių. Mokesčio už...

Mokesčio už aplinkos teršimą tarifai ir tarifų galiojimo terminai

Atnaujinimo data: 2015-03-04
Registracijos numeris   KD-5907   Data   2013-06-04 Mokesčio už aplinkos teršimą tarifai ir tarifų koeficientai nustatomi teršalams ir teršalų grupėms pagal jų kenksmingumą aplinkai. 1.Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių tarifai pateikti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 priedėlyje , nustatomi vienai teršalų tonai. Stacionarių taršos šaltinių išmetamiems į...

Kurie mokesčių mokėtojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių?

Atnaujinimo data: 2015-01-01
Registracijos numeris   KD-5910   Data   2013-06-01 Nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių atleidžiami: 1. fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, kuriose įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos; 2. fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojamų žemės ūkio veiklai, jei jų pajamos iš šios veiklos...

Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos (FR0523) pateikimo tvarka ir laukelių pildymas

Atnaujinimo data: 2013-09-04
Registracijos numeris   KD-5914   Data   2013-09-04 Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m . liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 (įsigalioja nuo 2009 m . sausio 1 d.). Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamų gaminių atliekomis...

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos (FR0521) pateikimo tvarka ir laukelių pildymas

Atnaujinimo data: 2013-06-04
Registracijos numeris   KD-6085   Data   2013-06-04 Įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FRO521 ...

Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos (FR0522) pateikimo tvarka ir laukelių pildymas

Atnaujinimo data: 2013-06-04
Registracijos numeris   KD-5913   Data   2013-06-04 Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 (įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.). Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos ...

Mokesčio už aplinkos teršimą objektas ir mokėtojai

Atnaujinimo data: 2013-06-01
Registracijos numeris   KD-5906   Data   2013.06.01 Mokesčio už aplinkos teršimą objektas: 1. Išmetami į aplinką teršalai. 2. Gaminiai, nurodyti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 3 priedėlyje (žr. nuorodą). 3. Pripildyta pakuotė, nurodyta Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priedėlyje (žr. nuorodą). 1. Mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių...
Rodoma 1 - 10 iš 12 rezultatų.
Elementų puslapyje 10
iš 2