Leidiniai

Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2012–2018 metais

Atnaujinimo data: 2018-01-16
Registracijos numeris   KD-8456   Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2018 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2017 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2016 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2015 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2014 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2013 metais Gyventojų pajamų...

Savivaldybių tarybų nustatyti žemės mokesčio tarifai 2018 metams

Atnaujinimo data: 2018-01-15
Registracijos numeris   KD-8824   Savivaldybių tarybų nustatyti žemės mokesčio tarifai 2018 metams: Akmenė-Kupiškis Lazdijai-Rokiškis Šakiai-Zarasai

Gyventojų, vykdančių individualią veiklą pagal pažymą, buhalterinė apskaita. PVM prievolės

Atnaujinimo data: 2018-01-15
Registracijos numeris   KD-8751 Seminaro „ Gyventojų, vykdančių individualią veiklą pagal pažymą, buhalterinė apskaita. PVM prievolės" dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/  

Kokiu būdu ir kada turi būti pateikta mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija GPM313?

Atnaujinimo data: 2018-01-12
Registracijos numeris   KD-8850   Deklaracija GPM313   teikiama tik elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS). 2018 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių kiekvieno mėnesio deklaracija GPM313 mokesčių administratoriui turi būti pateikiama iki kito mėnesio 15 dienos. Deklaraciją už 2018 m. sausio mėnesį išmokas išmokėję asmenys privalės pateikti iki 2018 m. vasario 15 dienos. ...

Kokios išmokos deklaruojamos mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje GPM313 ?

Atnaujinimo data: 2018-01-12
Registracijos numeris   KD-8849   Nuo 2018 m. sausio 1 dienos išmokėtos išmokos gyventojams, nuo kurių buvo išskaičiuotas ir/ arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas pajamų mokestis, deklaruojamos mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje GPM313 .  Deklaracijoje turi būti nurodomi duomenys apie:       -  su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais...

Kas privalo pateikti mėnesinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM313?

Atnaujinimo data: 2018-01-12
Registracijos numeris   KD-8848   Deklaraciją GPM313 mokesčių administratoriui privalo pateikti Lietuvos vienetai, užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje, nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams 2018 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių atitinkamą...

Kuris teisės aktas reglamentuoja mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 laukelių pildymą?

Atnaujinimo data: 2018-01-12
Registracijos numeris   KD-8847   Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo". Teisės aktai ...

Lentelė „PRIZŲ APMOKESTINIMAS IR DEKLARAVIMAS“

Atnaujinimo data: 2018-01-11
Registracijos numeris   KD-2188 PRIZŲ APMOKESTINIMAS IR DEKLARAVIMAS   Teisės aktai LRS   GPMĮ 17 str. 1 d. 37-40 p. LRS   GPMĮ 6 str.

Ar nuolatinis Lietuvos gyventojas išmokėjęs palūkanas nuolatiniui Lietuvos gyventojui, suteikusiam jam paskolą, privalo deklaruoti išmokėtas palūkanų sumas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Registracijos numeris   KD-8482   Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatas, apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojų gautas palūkanas už suteiktas paskolas įmonėms ir/ar gyventojams, šios pajamos apmokestinamos taikant GPMĮ 6 str. 1 dalyje nustatytą 15 procentų pajamų mokesčio tarifą. GPMĮ šioms pajamoms nenustato jokių...

Ar mokestį išskaičiuojantys asmenys (draudimo įmonės) privalo mokesčių administratoriui teikti duomenis apie gyventojams išmokėtas gyvybės draudimo išmokas?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Registracijos numeris   KD-891   Duomenis apie kiekvienam gyventojui išmokėtas gyvybės draudimo sumas, išskaičiuotą (neišskaičiuotą) pajamų mokestį draudimo įmonės privalo pateikti mokesčių administratoriui. Nuo 2018-01-01 mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėtass gyvybės draudimo išmokas, turi  deklaruoti mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje . Mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėjęs...
Rodoma 1 - 10 iš 8 600 rezultatų.
Elementų puslapyje 10
iš 860