Leidiniai

Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymas

Atnaujinimo data: 2016-01-08
Registracijos numeris   KD-5968   Data   2012.01.08     Teisės aktai LRS   LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS ĮSTATYMAS Nr. I-1163

Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka

Atnaujinimo data: 2015-12-30
Registracijos numeris   KD-5975   Data   2012-06-08 Nuo 2016-01-01 Mokesčio mokėtojai, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, privalo užpildyti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijas ir jas pateikti tai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje jie yra arba privalo būti įregistruoti mokesčio mokėtojais, ir sumokėti mokestį už valstybinius gamtos...

Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius tarifai

Atnaujinimo data: 2015-12-26
Registracijos numeris   KD-5972   Data   2012.06.08  Nuo 2016-01-01 1. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius tarifai nustatyti šio įstatymo 1, 2 ir 3 prieduose. 2. Už nedeklaruotą ar deklaruotą mažesnį negu išgautas gamtos išteklių kiekį ir (ar) be leidimo išgautą gamtos išteklių kiekį taikomas didesnis mokesčio tarifas. Jis apskaičiuojamas šio įstatymo 1, 2 ir 3 prieduose...

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos KIT709 formos pateikimo tvarka

Atnaujinimo data: 2015-12-20
Registracijos numeris   KD-5987   Data   2012.06.08 Nuo 2016-01-01 Mokesčio mokėtojai, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, privalo užpildyti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijas ir jas pateikti tai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje jie yra arba privalo būti įregistruoti mokesčio mokėtojais, ir sumokėti mokestį už valstybinius gamtos...

Dėl pasikeitimų, susijusių su mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymu ir rinkliavų įstatymu 2016 metais

Atnaujinimo data: 2015-12-17
Registracijos numeris   KD-8088   Data   2015-12-17 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 straipsnio pakeitimai. Pakeitimo įstatymu numatyta, kad mokesti sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracija pateikiama ne...

Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos KIT708 formos pateikimo tvarka

Atnaujinimo data: 2015-12-08
Registracijos numeris   KD-5986   Data   2012-06-08 Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos KIT708 formos užpildymo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27d. įsakymu Nr. D1- 614/VA-99. Mokesčio už naudingąsias iškasenas,...

Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius objektas ir mokėtojai

Atnaujinimo data: 2015-04-08
Registracijos numeris   KD-5971   Data   2012.06.08 Mokesčio objektas yra šie išgaunami valstybiniai gamtos ištekliai: 1) naudingosios iškasenos, nurodytos šio įstatymo 1 priede, išskyrus angliavandenilius ir durpes, naudojamas gydymo įstaigose; 2) vanduo ir statybinis gruntas, nurodytas Įstatymo 2 priede; 3) medžiojamieji gyvūnai, apmokestinami pagal medžioklės plotų...

Dėl mokesčių už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir mokėjimo

Atnaujinimo data: 2012-02-03
Registracijos numeris   KD-6103   Data   2012.02.03   Konsultacijas mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokėjimo klausimais teikia Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos (regionų departamentai).   Teisės aktai LRS   MAĮ 16 str. 1 d.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Atnaujinimo data: 2011-12-30
Registracijos numeris   (18.40-31-1)- R-13   Data   2011.12.30 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2012 m. sausio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6, 7 straipsnių ir 1,2 priedų pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 161; toliau – Pakeitimo įstatymas). ...