Leidiniai

Apmokestinamasis vienetas

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-4889 Apmokestinamasis vienetas  – Lietuvos apmokestinamasis vienetas ir užsienio apmokestinamasis...

Kaip apmokestinami dividendai, išmokami Lietuvos vienetams?

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-5368 Lietuvos vieneto gaunami dividendai už turimas Lietuvos vienetų akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių...

Kaip ribojamos reklamos sąnaudos?

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-5248 Vienetų reklamos sąnaudos, patirtos kontroliuojamiems vienetams, kontroliuojantiems asmenims ar...

Kas nėra įtraukiama į užsienio vieneto mokesčio bazę?

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-5037 Į užsienio vieneto mokesčio bazę nėra įtraukiamos : 1) palūkanos už Vyriausybės vertybinius...

Kokios sąnaudos yra priskiriamos reklamos sąnaudoms?

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-5247 Reklamos sąnaudomis pripažįstamos vieneto sąnaudos, skirtos informacijai, susijusiai su vieneto...

Kolektyvinio investavimo subjektas

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-5992 Kolektyvinio investavimo subjektas – kolektyvinio investavimo subjektas, kaip ši sąvoka apibrėžta...

Pajamos iš paskirstytojo pelno ir dividendai

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-5295 Pajamos iš paskirstytojo pelno – pajamos, įskaitant dividendus, gaunamos skirstant pelną vieneto...

Rizikos ir privataus kapitalo subjektas

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-5895 Rizikos ir privataus kapitalo subjektas – vienetas, kurio pagrindinė vykdoma veikla yra laikinas...

Kiek procentų reprezentacinių sąnaudų gali būti atskaitoma iš pajamų?

Atnaujinimo data: 2017-12-31
Registracijos numeris   KD-5253 Nuo 2018-01-01 Iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 50 procentų reprezentacinių sąnaudų ir...
Rodoma 1 - 10 iš 716 rezultatų.
Elementų puslapyje 10
iš 72