Mano VMI naudotojų administravimas

Paslaugos pavadinimas              

Mano VMI naudotojų administravimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Fiziniai ir juridiniai asmenys norėdami užsakyti ir/ar gauti elektronines paslaugas per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, turi registruotis Mano VMI naudotojais. Juridinį asmenį Mano VMI atstovauja juridinio asmens vadovas ar jam prilygintas asmuo arba jo paskirtas kitas fizinis asmuo.

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių priedą „Duomenys apie Mano VMI atstovą".

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai arba paštu.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą telefonais:

1882 arba +370 5 255 3190.

Teisės aktai

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.


 

Failas Kontaktų valdymas
Failas Atstovaujamo mokesčių mokėtojo pakeitimas
Failas Atstovaujamo mokesčių mokėtojo duomenų keitimas ir atstovavimo nutraukimas
Failas Pridėti naują Mano VMI atstovą