Aktuali informacija gyventojams apie mokesčius už pramoninės nuosavybės objektų registravimą

Informuojame, kad mokesčius už pramoninės nuosavybės objektų registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą, taip pat už išradimo patento, dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą, patentinio patikėtinio registravimą Valstybiniame patentų biure moka fiziniai ir juridiniai asmenys (išskyrus Lietuvos banką).

Bendra informacija

Mokestis

Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą

Pagrindinis teisės aktas

2001-06-05 Nr. IX-325

Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymas

Mokesčio mokėtojai

 

Mokesčius už pramoninės nuosavybės objektų registravimą moka fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos banką, už pramoninės nuosavybės objektų registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą, taip pat už išradimo patento, dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą, patentinio patikėtinio registravimą Valstybiniame patentų biure.

Mokesčio objektas

Mokesčiai mokami už:

  1. išradimo patentavimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei išradimo patento galiojimo termino pratęsimą;
  2. dizaino registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei dizaino galiojimo termino pratęsimą;
  3. puslaidininkinio gaminio topografijos registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą;
  4. prekių ženklo registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą;
  5. patentinio patikėtinio registravimą.

Mokesčio tarifai

 

Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą dydžiai (litais) nustatyti Įstatymo 1-4 ir 6 prieduose.

Mokestinis laikotarpis

-

Pagrindinės lengvatos ir išimtys

Fiziniams asmenims, savo vardu patentuojantiems išradimus bei registruojantiems dizainą, už paraiškos padavimą mokesčių dydis mažinamas 50 procentų.

Deklaravimas ir sumokėjimas

Mokesčiai mokami mokėjimo dieną nustatytais dydžiais litais prieš registruojant pramoninės nuosavybės objektus ir išduodant su tuo susijusius dokumentus bei prieš registruojant patentinį patikėtinį Valstybiniame patentų biure.

Mokesčiai už išradimo patento, dizaino ir prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą sumokami:

  1. per du paskutinius išradimo patento galiojimo termino einamųjų metų mėnesius;
  2. per šešis paskutinius dizaino galiojimo termino mėnesius;
  3. per paskutinius prekių ženklo galiojimo termino metus.

Mokesčiai už išradimo patento, dizaino ir prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą gali būti sumokėti pasibaigus nustatytam mokėjimo terminui, tačiau ne vėliau kaip per 6 mėnesius.

Mokesčiai sumokami banko įstaigoje grynaisiais pinigais arba lėšas pervedant. Mokesčių sumokėjimas patvirtinamas pateikiant Valstybiniam patentų biurui mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą.

Kiti ypatumai

Papildoma informacija apie mokestį už pramoninės nuosavybės objektų registravimą pateikiama internetiniame puslapyje www.vpb.lt