Mokesčių naujienos

Dėl 16–ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto taikymo pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais

Atnaujinimo data: 2018-12-21

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė paaiškinimą dėl nuomos sąnaudų pripažinimo pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais nuo 2019 m. sausio 1 d., kuris patalpintas VMI prie FM interneto svetainėje.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. gruodžio 17 d. rašte Nr. (18.10-31-1E) RM-41703.

Informaciją parengė
Teisės departamentas