Mokesčių naujienos

Dėl 2018 m. Birželio 8 dienos rašto Nr.(18.10-31-1E) RM-21969 „Dėl virtualiųjų valiutų ir pirminio virtualiųjų žetonų platinimo veiklos mokestinių nuostatų paaiškinimo“ patikslinimo

Atnaujinimo data: 2019-04-05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  patikslina 2018 m. birželio 11 d. rašto Nr.(18.10-31-1E) RM-21969 „Dėl  virtualiųjų valiutų ir pirminio virtualiųjų žetonų platinimo veiklos mokestinių nuostatų paaiškinimo" dalies „Virtualioji valiuta, pirminis žetonų platinimas (ICO) ir pridėtinės vertės mokestis" atsakymą į 17 klausimą.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. balandžio 03 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-9934

Informaciją parengė
Teisės departamentas