Mokesčių naujienos

Dėl dienpinigių apmokestinimo tvarkos nuo 2017 m. liepos 1 d.

Atnaujinimo data: 2017-07-13

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo" pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 1365 „Dėl  išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos", taip pat Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-257 neteko galios Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes".

Atsižvelgdama į tai kas išdėstyta, VMI prie FM pažymi, kad mokesčių įstatymų taikymo prasme dienpinigių apmokestinimo tvarka nuo 2017-07-01 nepasikeitė, t. y. tiek Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 3 dalies, tiek Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 d. 5 punkto taikymo prasme vadovaujamasi  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo" nuostatomis.

Komandiruotės į užsienį  dienpinigių  normas nuo 2017-07-01 nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo" (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 523 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" redakcija) patvirtintas Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas.


Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017-07-12 rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-22000

Informaciją parengė
Teisės departamentas