Mokesčių naujienos

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo ir papildymo

Atnaujinimo data: 2017-12-19

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM)  teikia informacinį pranešimą dėl 2017 m. gruodžio 7 d. priimto Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 18¹, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18² straipsniu įstatymo Nr. XIII-841 (toliau – Įstatymas).

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017-12-14 rašte Nr. (18.18-31-1)E- RM-38400

Informaciją parengė
Teisės departamentas