Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo, taikomo gamtinėms dujoms

Atnaujinimo data: 2017-11-28

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2017 m. lapkričio 7 d. priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 58-1 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-711, kuriuo nustatoma, kad akcizų lengvata (atleidimas nuo akcizų) taikoma ne tik tada, kai gamtinės dujos naudojamos technologinėms reikmėms gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo tinkluose, gamtinių dujų skystinimo proceso metu, bet ir tais atvejais, kai jos naudojamos suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo proceso metu. Minėtas pakeitimas įsigalioja 2018 m. vasario 1 d.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. lapkričio 28 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-36459.

Informaciją parengė
Teisės departamentas