Mokesčių naujienos

« Grįžti

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 2-1, 4 punktų ir šio straipsnio 3 ir 5 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-01-03
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro  1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, ir atsižvelgdama į 2018 m. birželio 28 d Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1335 bei siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) taikymo tvarką, parengė GPMĮ 21 straipsnio 1 dalies 2-1 ir 4 punktų bei šio straipsnio 3 ir 5 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimą (toliau – Komentaras). Komentaro nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2019-12-16 raštu Nr. (14.41E)-6K-1906575.
Informuojame, kad minėto straipsnio komentarą galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.14.2
Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. sausio 2 d. rašte (18.18-31-1E) RM-106.
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas