Mokesčių naujienos

« Grįžti

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 2-5 dalių komentaro

Atnaujinimo data: 2016-08-01

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, ir siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau − GPMĮ) taikymo tvarką, nauja redakcija išdėstė GPMĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 2-5 dalių komentarą (apibendrintą paaiškinimą).

 

Šis informacinis pranešimas bei komentaras pateiktas VMI prie FM 2016-07-28 rašte Nr. (18.18-31-1E) RM-21435.


Informaciją parengė
Teisės departamentas