Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 8 straipsnio 5 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo)

Atnaujinimo data: 2016-08-18

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) taikymo tvarką, parengė GPMĮ 8 straipsnio 5 dalies komentarą (apibendrintą paaiškinimą), kurio nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2016-08-05 raštas Nr. ((14.16-01)-5K-1524999)-6K-1605754).

 

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2016-08-18 rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-22692.

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas