Mokesčių naujienos

« Grįžti

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1-3 punktų ir 16-1 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų)

Atnaujinimo data: 2018-09-28

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 58 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-517 ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 12, 22, 30, 33, 46-1 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-842, bei siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 1-3 punktų ir 16-1 dalies komentarus (apibendrintus paaiškinimus), kurių nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2018-09-21 raštas Nr. (14.16E-01)-5K-1816003)-6K-1805074) bei su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (2017-08-09 raštas Nr. (23.3-71)-3-3404 ir 2018-08-02 raštas Nr. (23.10-71)-3-3165). Šį komentarą galima rasti VMI prie FM Konsultacinės medžiagos kataloge.

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. rugsėjo 27 d. rašte Nr. (18.10-31-1E) RM-33781

Informaciją parengė
Teisės departamentas