Mokesčių naujienos

Dėl LR akcizų įstatymo pakeitimų, įsigaliosiančių 2018 m. sausio ir kovo mėn.

Atnaujinimo data: 2017-12-13

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2017 m. gruodžio 5 d. priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimas[1], kuriuo įtvirtinama, kad:

Nuo 2018 m. sausio 1 d.:

  • panaikinama akcizų lengvata, taikoma akmens anglims, koksui ir lignitui, pagal kurią šie produktai atleidžiami nuo akcizų, kai jie parduodami ar kitaip perduodami nuosavybėn gyventojams, taip pat asmenims, kurie pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi paramos gavėjo statusą;
  • numatoma, kad nuo akcizų už gamtines dujas atleidžiamos visos gamtinės dujos (įskaitant biodujas), naudojamos transporto priemonėse kaip variklių degalai (iki 2017 m. gruodžio 31 d. nuo akcizų atleidžiamos gamtinės dujos, naudojamos tik kaip vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų variklių degalai);
  • numatoma, kad gamtinės dujos, naudojamos kaip variklių degalai ne transporto priemonėse (mechanizmuose), apmokestinamos 23,60 euro už vieną megavatvalandę produkto akcizų tarifu;
  • panaikinamas reikalavimas asmenims, teikiantiems vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais paslaugas ir tam naudojantiems nuo akcizų atleistas gamtines dujas kaip vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų variklių degalus, taip pat asmenims, naudojantiems gamtines dujas mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, registruotis centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka;
  • panaikinamas reikalavimas nuo akcizų atleistų gamtinių dujų, naudojamų kaip vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų variklių degalai, taip pat nuo akcizų atleistų gamtinių dujų, naudojamų mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, apskaitą tvarkyti centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka;
  • didinami akcizų tarifai šiems produktams:

o    gazoliams nustatomas 347 eurų (vietoj 330,17 euro) už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas;
o    gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai („žaliam kurui") nustatomas 56 eurų (vietoj 21 euro) už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas;
o    Kombinuotosios nomenklatūros 2710 19 91-2710 19 99 subpozicijose klasifikuojamiems energiniams produktams (tepalinėms alyvoms) nustatomas 347 eurų (vietoj 330,17 euro) už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Nuo 2018 m. kovo 1 d.:

Didinami akcizų tarifai šiems produktams:

  • cigarečių specifinis elementas ‒ 59 eurai (vietoj 56 eurų);
  • cigaretėms nustatomas ne mažesnis kaip 96 eurų (vietoj 90 eurų) už 1 000 cigarečių kombinuotasis akcizų tarifas;
  • cigarams ir cigarilėms nustatomas 37 eurų (vietoj 33 eurų) už kilogramą akcizų tarifas.

Papildomai VMI prie FM informuoja, kad 2010 m. lapkričio 30 d. priimtu Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimu[2] nuo 2018 m. sausio 1 d.:

  • rūkomajam tabakui nustatomas 60,24 euro (vietoj 54,16 euro) už kilogramą akcizų tarifas.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. gruodžio 12 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-37931.

Informaciją parengė
Teisės departamentas

 


[1] Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 30, 31, 37, 58(1), 59 straipsnių pakeitimo ir 53 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XIII-814

[2] Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 30, 31, 37, 43 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 58-1 straipsniu įstatymas Nr. XI-1185