Mokesčių naujienos

Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių

Atnaujinimo data: 2018-01-02

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko    2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-121 patvirtinta Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 forma ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklės.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. gruodžio 21 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-39002.

Informaciją parengė
Teisės departamentas