Mokesčių naujienos

Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedo FR0531V formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2017-02-07

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VA-11 pakeistos Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedo FR0531V formos užpildymo ir pateikimo taisyklės.
.
Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017-02-03 rašte (18.18-31-1E) RM-3291


Informaciją parengė
Teisės departamentas