Mokesčių naujienos

Dėl mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų, kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams, I, III ir V sąrašo patikslinimo ir papildymo

Atnaujinimo data: 2017-07-10

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad patikslinami kartu su 2015-10-20 VMI prie FM raštu Nr. (18.2-31-2) RM-22410 išleisto mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų, kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams pagal Statybos įstatymo 2 str. 15 dalį, I sąrašo 102 ir 176 punktai, III sąrašo 12 punkto 4 pastraipa, taip pat su 2016-02-09 VMI prie FM raštu Nr. (18.2-31-2 E) RM-2706 išleisto V sąrašo 8, 33 ir 43 punktai, kurie sudaryti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos ministerija) individualius atsakymus mokesčių mokėtojams.

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017-07-07 rašte Nr. (18.2-31-2E) RM-21688.

Informaciją parengė
Teisės departamentas