Mokesčių naujienos

Dėl nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2019 metais, apskaičiavimo, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo

Atnaujinimo data: 2020-03-03
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos primena,  kad pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str.1 d. 28 punktą, parduodamo ar kitokiu būdu perleidžiamo nuosavybėn nekilnojamojo daikto (išskyrus GPMĮ 17 str. 1 d. 53 ir 54 punktuose nurodytą nekilnojamąjį daiktą, toliau ‒ nekilnojamasis turtas) pardavimo pajamos neapmokestinamos, jeigu toks nekilnojamasis turtas įsigytas anksčiau negu prieš 10 metų iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn. Tais atvejais, kai šis turtas parduodamas ar kitokiu būdu perleidžiamas nuosavybėn neišlaikius 10 metų nuo jo įsigijimo, tokio nekilnojamojo turto pardavimo pajamos, gautos 2019 metais apskaičiuojamos ir deklaruojamos iki 2020 m. gegužės 4 dienos, iki tos pačios dienos turi būti sumokėtas apskaičiuotas pajamų mokestis. 
Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 
2020 m. kovo 2 d. rašte Nr.(18.18-31-1E) RM-6652.
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas