Mokesčių naujienos

Dėl PVM įstatymo nuostatų taikymo, esant atpirkimo sandoriams

Atnaujinimo data: 2018-04-25

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina nuostatas dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo taikymo, kai yra sudaromi atpirkimo (kitaip „circle" arba „watch-out") sandoriai.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. balandžio 20 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-14850.

Informaciją parengė
Teisės departamentas