Mokesčių naujienos

Dėl teisės aktų, reglamentuojančių akcizų grąžinimą (įskaitymą), pakeitimo

Atnaujinimo data: 2017-11-28

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2017 m. lapkričio 15 d. priimtas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-401 „Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo ir finansų ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 165 „Dėl Akcizų, sumokėtų už akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5 ir 6 dalyse, grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios"

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. lapkričio 28 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-36457.

Informaciją parengė
Teisės departamentas