Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2018-01-24

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VA-132 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (toliau — Pakeitimo įsakymas) pakeistos kai kurios Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo" (toliau — Taisyklės), nuostatos.

Pažymime, kad yra atlikti Taisyklių 2 ir 3 punkto patikslinimai, pakoreguojant tokias sąvokas, kaip „Elektroninės paslaugos gavėjas" ir „Mano VMI atstovas". Taip pat, papildytas Taisyklių 6 punktas, kuriame detaliau paaiškinta, kokių veiksmų turi imtis mokesčių mokėtojas, norintis tapti Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI (toliau — Mano VMI) elektroninės paslaugos gavėju, taip pat išdėstytas nauja redakcija Taisyklių priedas „Duomenys apie Mano VMI atstovą" bei atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai, kurie įsigaliojo 2017 m. gruodžio 29 d.

Taip pat, informuojame, kad Pakeitimo įsakymu buvo pakoreguoti Taisyklių 10 ir 12 punktai, kurių naujos redakcijos turėtų įsigalioti 2018 m. liepos 1 d. Naujasis Taisyklių 10 punktas pakeis dokumento įteikimo elektroninės paslaugos gavėjui datą. Pagal naują minėto punkto redakciją, dokumentų įkėlimo į Mano VMI data bus laikoma dokumento įteikimo elektroninės paslaugos gavėjui data. Pažymima, kad ši dokumentų įteikimo momentą reglamentuojanti nuostata nebus taikoma, kai elektroninės paslaugos gavėjams bus teikiami kontrolės procedūrų metu parengti dokumentai. Kontrolės procedūrų metu parengtų dokumentų įteikimo data bus laikoma ta data, kuri nustatoma Mano VMI programinėmis priemonėmis. Taisyklių 12 punkte įtvirtinta nauja nuostata, numatanti, kad visuose dokumentuose, kurie yra automatiškai parengiami atitinkamoje Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje, jeigu juose nėra parašo rekvizito, turi būti nuoroda į tą sistemą, kurioje dokumentas yra parengtas, jo registravimo data ir numeris.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2018-01-03  rašte Nr. (1.20-31-4 E) RAA-20.

Informaciją parengė
Teisės departamentas