Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. VA-36 „Dėl fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2018-01-02

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. VA-129 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. VA-36 „Dėl fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (toliau ― įsakymas).

Įsakymu, siekiama optimizuoti mokesčių mokėtojų registrą, išregistruojant mokesčių mokėtojus vykdančius individualią veiklą, nustačius pagal mokesčių administratoriaus turimus arba iš trečiųjų asmenų gaunamus duomenis, kad dvejų mokestinių metų laikotarpyje mokesčių mokėtojas nevykdo veiklos ir neteikia deklaracijų. Šis pakeitimas nebus taikomas mokesčių mokėtojams vykdantiems ūkininko veiklą.

Taip pat šiuo įsakymu pakeičiamas 38.1. papunktyje nustatytas terminas nuo trejų iki dvejų metų, per kuriuos mokesčių administratoriaus turimais arba gaunamais duomenimis (nenuolatiniam Lietuvos gyventojui) nevykdant veiklos ir negaunant pajamų iš šaltinio Lietuvoje, mokesčių administratorius įgyja teisę savo iniciatyva išregistruoti tokį mokesčių mokėtoją iš mokesčių mokėtojų registro.

Atkreiptinas dėmesys, jog Įsakymo 36 punkto pakeitimu nustatomas 5 darbo dienų terminas, per kurį mokesčių administratorius turės informuoti mokesčių mokėtoją apie priimtą sprendimą išregistruoti / įregistruoti mokesčių mokėtojo individualią veiklą mokesčių mokėtojų registre.

Įsakymas artimiausiu metu bus paskelbtas Teisės aktų registre bei įsigalios kitą dieną po paskelbimo dienos.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2017-12-28  rašte Nr. (32.44-31-3)-RM-40296.

Informaciją parengė
Teisės departamentas