Mokesčių naujienos

Dėl prašymo FR0512 formos ir jos pildymo taisyklių pakeitimų, įsigaliosiančių nuo 2019 metų

Atnaujinimo data: 2019-01-03

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 19 ir 25 straipsniais, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, pakeitė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. V-45 „Dėl prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" ir patvirtino Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 4 versiją ir šios formos užpildymo bei pateikimo taisykles.

Informacinis pranešimas yra paskelbtas VMI prie FM 2018 m. gruodžio 28 d. rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-42977.

Informaciją parengė
Teisės departamentas