Mokesčių naujienos

Paaiškinimas dėl grąžinamo sumažinto darbo užmokesčio apmokestinimo pajamų mokesčiu

Atnaujinimo data: 2018-12-21

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė paaiškinimą dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo nustatyta tvarka išmokamo darbo užmokesčio apmokestinimo pajamų mokesčiu.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2018-12-13 rašte Nr. (18.16-31-1E)RM-41446.

Informaciją parengė
Teisės departamentas