Mokesčių pakeitimai nuo 2020 m.

« Grįžti

Veiklų, vykdomų įsigijus verslo liudijimą, pakeitimai nuo 2020 m.

Atnaujinimo data: 2019-12-31
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie 2019 m. lapkričio 27 d. priimtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1165 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo" pakeitimo" (toliau ─ Nutarimo pakeitimas) pakeitimus, kurie įsigaliojo nuo 2019 m. lapkričio 30 d., o Nutarimo pakeitimo 1.3 ir 1.6 papunkčių nuostatos įsigaliojimas nustatytas nuo 2020 m. liepos 1 dienos.
  1. Nutarimo pakeitimo 1.3 papunktyje nustatyta, jog atskiras fiksuoto dydžio pajamų mokestis, įsigyjant verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, mokamas už kiekvieną gyvenamosios paskirties objektą, įregistruotą (registruotiną) Nekilnojamojo turto registre. 
  2. Nutarimo pakeitimo 1.6 papunktyje išdėstytas Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo (toliau ─ sąrašas) pakeitimas, kuriame:
    • naikinamos sąrašo 45, 54 ir 58 punktuose nurodytos veiklos rūšys (Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas; vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas; elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų įrengimas ir remontas )
    • iš sąrašo  29 ir 87 punkto išbraukiamos vaikų priežiūros ir auklių veiklos,  
    • tikslinamos su statybos darbais susijusios 44, 52 punktuose nurodytos veiklos rūšys: 44 punkte Statybos baigimo apdailos ir valymo darbų veikla keičiama į Pastatų valymo po statybų darbų veiklą, o 52 punkte nurodytai veiklai nustatomas apribojimas vykdyti pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbus.  
  1. Nutarimo pakeitime nustatyta, jog VMI verslo liudijimus iš sąrašo išbraukiamoms ir keičiamoms veikloms išduoda ne ilgesniam laikotarpiui nei iki 2020 m. birželio 30 dienos.
Detaliau su Nutarimo pakeitimu galite susipažinti:

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2019-12-02 rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-35483.

Informaciją parengė
Teisės departamentas

 

Informaciniai pranešimai

Dėl 2021 m. minimaliosios mėnesinės algos

Atnaujinimo data: 2020-10-23
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė informacinį pranešimą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 14 d....

Dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto komentaro pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-10-20
Dėl techninės klaidos pakeičiama Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 1 punkto 11...

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-10-15
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė 1...

Dėl VMI prie FM viršininko 2006 m. birželio 9 d. Įsakymo Nr. VA-55 „Dėl žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-10-09
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė 2020-10-07 informacinį pranešimą Nr. (32.42-31-1E)RM-52996. Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie...
Rodoma 1 - 5 iš 188 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 38