Mokesčių pakeitimai nuo 2021 m

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimai nuo 2021 m.