Mokesčių pakeitimai

« Grįžti

Kas turi išskaičiuoti ir sumokėti mokesčius nuo pajamų natūra, kai gyventojas suteikia beprocentinę paskolą kitam gyventojui? Kuriai pajamų klasei šiuo atveju priklauso gautos pajamos?

Atnaujinimo data: 2015-08-09
Registracijos numeris   KD-6775

 

Šios nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2010 metų ir vėlesnių laikotarpių pajamas:

Gyventojui gavus beprocentinę paskolą iš kito gyventojo, laikoma, kad jis gavo kitų pajamų – B klasės pajamų. Paskolos gavėjas iki kitų metų gegužės mėn. 1 d. turi pateikti metinę pajamų deklaraciją ir nuo gautos naudos sumokėti  gyventojų pajamų mokestį. 

Pajamų natūra nuostatos netaikomos, kai gyventojas turtą ar paslaugas gauna bendražmogiško bendravimo atvejais, kai tai pagrįsta asmeniniais santykiais ir tai nėra atlygis už darbą ar suteiktas paslaugas.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 9 str.
LRS  LR finansų ministro 2009-05-19 įsakymas Nr. 1K-162 „DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" II d. 7 p.