Mokesčių pakeitimai

« Grįžti

Kas yra nuotolinė prekyba?

Atnaujinimo data: 2014-12-22
Registracijos numeris   KD-4402   Data   2009.12.21

 

Nuotolinė prekyba – tai tokia prekyba, kai vienos Europos Sąjungos valstybės narės PVM mokėtojas tiekia prekes kitos ES valstybės narės asmenims (neapmokestinamiesiems asmenims ir apmokestinamiesiems asmenims, neturintiems teisės į PVM atskaitą), nesantiems PVM mokėtojais savo šalyje, o prekės tiekėjo ar jo užsakymu kito asmens atgabenamos iš vienos ES valstybės narės į tą kitą ES valstybę narę.

Teisės aktai
LRS  PVM įstatymas, 12 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymas Nr. VA-29 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" , 3 p.