Naujienos

« Grįžti

Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 72 straipsnio pakeitimo įstatymo

Atnaujinimo data: 2020-07-16
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad 2020 m. birželio 30 dieną priimtas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau — Įstatymas) 72 straipsnio pakeitimas. Šiuo Įstatymo pakeitimu nustatyta pareiga perkančiajai organizacijai, vykdant neskelbiamas derybas Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytomis sąlygomis kreiptis į kompetentingas institucijas (įskaitant ir į VMI prie FM) dėl turimos neigiamos informacijos apie tiekėją gavimo. Pažymėtina, kad šio Įstatymo pakeitimu siekiama išvengti nesąžiningų tiekėjų, įskaitant tuos, kurie siekia piktnaudžiauti ekstremaliosios situacijos metu susidariusia padėtimi, atvejus, kai pirkimuose dalyvauja su tikslu neteisėtai pasipelnyti iš valstybės institucijų, dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose. Jei iš institucijų pateikta informacija sudaro pagrindą abejoti tiekėjo patikimumu, perkančioji organizacija turėtų nutraukti viešojo pirkimo procedūras. 
        Naujoje Įstatymo 72 straipsnio 3 dalies redakcijoje įtvirtinama, jog tarptautinio pirkimo atveju vykdant neskelbiamas derybas įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytomis sąlygomis perkančioji organizacija turi kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybą su prašymu pagal įstatymuose nustatytą kompetenciją pateikti informaciją apie tiekėją, galinčią turėti įtakos netinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o nurodytos institucijos pagal kompetenciją turi pateikti informaciją perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Įstatymo pakeitime išskirta, kad reikalavimas kreiptis į minėtas institucijas gali būti netaikomas išimtiniais atvejais, kai dėl neatidėliotinos būtinybės sudaryti pirkimo sutartį būtina greičiau nei per 3 darbo dienas arba yra vienintelis tiekėjas, galintis pasiūlyti reikiamas prekes, paslaugas ar darbus, ir pirkimo sutartį su juo būtina sudaryti siekiant užtikrinti viešojo intereso apsaugą, įskaitant visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą. 
      Minėto Įstatymo 72 straipsnio 4 dalyje konkrečiai numatyta, kokią informaciją apie tiekėją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pagal kompetenciją perkančiajai organizacijai turi pateikti aukščiau nurodytos institucijos:
  1. ar yra šio Įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyje nustatyti tiekėjo pašalinimo pagrindai;
  2. ar dėl tiekėjo ir jo vadovo yra kitų, nei nurodyta šios dalies 1 punkte, priimtų ir įsiteisėjusių apkaltinamųjų teismo nuosprendžių, administracinių sprendimų;
  3. ar tiekėjui arba jo vadovui yra pareikštų įtarimų padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar nusikalstamą veiką finansų sistemai. Taip pat pateikiama informacija apie priimtus procesinius sprendimus šiose bylose;
  4. ar tiekėjas (tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas) buvo pripažintas pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo nuostatas;
  5. įslaptinta informacija dėl asmens rengiamos, daromos ar padarytos nusikalstamos veikos, jei šios informacijos pateikimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymui. Įslaptinta informacija pateikiama tik perkančiosioms organizacijoms, kurios laikomos paslapčių subjektais vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ar tarnybos paslapčių įstatymu.
Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2020-07-15 rašte Nr. (32.44-31-3)-RM-40714.
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas