Naujienos

Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų užpildymo bei pateikimo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-11-18
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. VA-79 pakeistos Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų užpildymo ir pateikimo taisyklės.
Platesnė informacija rašte, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2020-11-17  Nr. (18.18-31-1E) R-5546
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas
 

2020-11-17   raštas Nr. (18.18-31-1E) R-5546