Naujienos

« Grįžti

Dėl VMI prie FM viršininko 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. VA-61 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisyklių patvirtinimo“ priėmimo

Atnaujinimo data: 2020-08-13
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. VA-61 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisyklių patvirtinimo" bei Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisykles (toliau — Teisės aktai). 
VMI prie FM kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovais parengė Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) 55 straipsnį įgyvendinančius Teisės aktus. 
Teisės aktai parengti, atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. gruodžio 3 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 33, 55, 551 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2586 (toliau — Įstatymo pakeitimas). Pažymėtina, jog šiuo pakeitimu įgyvendinama 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/843, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/138/EB ir 2013/36/ES perkėlimą į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę.
Teisės akto nuostatomis finansų rinkos dalyviai įpareigojami pateikti informaciją ne tik apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, tačiau ir apie šių asmenų atstovus bei naudos gavėjus. Atitinkamai informaciją apie atstovus bei naudos gavėjus finansų rinkos dalyviai turės pateikti ir pateikdami informaciją apie sudarytas sutartis dėl seifo kamerų nuomos.
Pažymėtina, kad finansų rinkos dalyviai anksčiau minėtą informaciją pradės teikti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo VMI prie FM interneto svetainėje paskelbto XML struktūros aprašo, o atnaujinti jau anksčiau pateiktus duomenis ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo anksčiau minėto 4 mėnesių termino.
Atkreipiame dėmesį, jog duomenų teikimas pagal Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-105 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklių patvirtinimo" nuostatas išliks nepakitęs. Teisės aktais apibrėžiamas tik naujų duomenų (asmens atstovų, naudos gavėjų, informacijos apie seifo kameros nuomą) teikimas.
Teisės aktai įsigalios nuo 2020 m. rugsėjo 10 d., su Teisės aktais galite susipažinti:
 
Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2020-08-12 rašte Nr. (32.44-31-3)-RM-45880.
 
 Informaciją parengė
Teisės departamentas