Naujienos

« Grįžti

Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos (GYPAS) plėtros paslaugų viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2018-01-05

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752.
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laura Andrijauskaitė, tel. (8 5) 268 7858, el. paštas Laura.Andrijauskaite@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt.
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos (GYPAS) plėtros paslaugų viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos (GYPAS) plėtros paslaugos (toliau – PASLAUGA). PASLAUGOS skirtos sukurti funkcionalumus reikalingus rinkmenos, kuri užtikrintų lengvesnį duomenų keitimąsi tarp skirtingo tipo sistemų (toliau - XML rinkmena (angl. Extensible Markup Language)), pateikimui, priėmimui bei apdorojimui, taip pat duomenų apie gyventojų sandorius perdavimą į Vyriausios tarnybinės etikos komisijos (toliau - VTEK) informacinę sistemą bei kitus funkcionalumus reikalingus gyventojų pajamų mokesčio administravimo procesams optimizuoti.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Pirkimo vertė, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos.

_________