Naujienos

Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių informacijos informacinės sistemos nuostatų pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-05-31

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. VA-47 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-107 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių informacijos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitė ir išdėstė nauja redakcija Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių informacijos informacinės sistemos nuostatus (toliau – nuostatai).

Nuostatų pakeitimai susiję su vykdomu Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamu projektu „Mokesčių informacijos centro teikiamos konsultavimo ir informavimo telefonu paslaugos tobulinimas", kurio metu pakeista Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių informacijos informacinės sistemos programinė įranga, dėl kurios įdiegimo keitėsi nuostatuose aprašytos informacinės sistemos struktūros ir procesai.

VMI prie FM pažymi, kad nuostatai įsigalioja 2019 m. gegužės 30 dieną.

Raštas 2019-05-31  Nr. (32.44-31-3E)-RM-16935