Naujienos

Dėl atnaujinto leidinio "Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas"

Atnaujinimo data: 2020-03-03
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad 2020-02-25 raštu Nr. (18.18-31-1E)RM-5894 buvo atnaujintas leidinys „Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas".
 
Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2020-02-25 informaciniame pranešime
Nr. (18.18-31-1E)RM-5894.
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas