Naujienos

Supaprastinta mėnesinių deklaracijų apie A klasės išmokas pildymo tvarka

Atnaujinimo data: 2017-01-10

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad nuo 2017 m. įsigaliojo supaprastinta Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos pildymo ir pateikimo tvarka: nuo šiol verslui nebereikės kas mėnesį pildyti jos FR0572A ir FR0572U priedų, A klasės apmokestinamosios išmokos bus deklaruojamos tik bendromis sumomis, nenurodant duomenų pagal kiekvieną gyventoją. Pagal naują tvarką užpildytos deklaracijos FR0572 formos už 2017 m. sausio mėnesį turės būti pateiktos iki vasario 15 d.

„Supaprastinta Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos pildymo tvarka bus palankesnė verslui – mažės darbo laiko sąnaudos, atitinkamai mažės ir kaštai. Jei iki šiol duomenis apie kiekvienam gyventojui išmokėtas A klasės apmokestinamąsias išmokas (išskyrus su darbo santykiais susijusias išmokas) ir nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį įmonės ir gyventojai turėjo pateikti kas mėnesį, tai nuo 2017 m. – tik kartą, ataskaitiniams metams pasibaigus. Šie duomenys bus nurodomi Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formoje ir jos FR0573A ir FR0573U prieduose",– paaiškina VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė.

VMI paaiškina, kad nuo 2017 m. nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas A klasės apmokestinamąsias išmokas deklaracijos FR0572 formoje (pagrindiniame jos lape) pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys deklaruos tik bendromis sumomis, atskirai nurodydami su darbo santykiais susijusias, už gyventojų parduotą turtą išmokėtas ir kitas A klasės išmokas bei nuo jų išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį. Prireikus tikslinti 2016 m. ir ankstesnių metų duomenis, kaip ir anksčiau, bus pildoma deklaracijos FR0572 forma su jos FR0572A („Nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys ") bei FR0572U („Nuo nenuolatinių Lietuvos gyventojų turto pardavimo A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys") priedais.      

VMI atkreipia dėmesį, kad pakeistose Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos priedų užpildymo ir pateikimo taisyklėse nustatyta prievolė Lietuvos įmonėms ir užsienio įmonėms, kurios vykdo veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, turinčioms samdomų darbuotojų, deklaracijų FR0572 formas teikti ir tuo atveju, jeigu  per mėnesį gyventojams neišmokėjo jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų. Deklaracijos FR0572 formų už ataskaitinį mėnesį teikti neprivalės tie vienetai, kurie neturės nė vieno samdomo darbuotojo ir per tą mėnesį gyventojams neišmokės jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų.

„Mokesčių administratoriui būtina žinoti, ar pajamų mokestį išskaičiuojantis asmuo  per  mėnesį gyventojams neišmokėjo jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų, ar išmokėjo, tik pamiršo laiku pateikti deklaracijos FR0572 formas. Pvz., jei darbdavys neturi lėšų ir 2017 m. sausio mėn. savo darbuotojams neišmoka darbo užmokesčio bei tą mėnesį kitiems gyventojams neišmoka jokių kitų A klasės apmokestinamųjų išmokų, tokiu atveju jis vis tiek privalo pateikti deklaracijos FR0572 formą, o laukeliuose, kurie skirti išmokoms ir pajamų mokesčiui deklaruoti, turi įrašyti nulius", - sako Stasė Aliukonytė-Šnirienė.

Daugiau informacijos apie 2017 m. mokesčių įstatymų pakeitimus galima savarankiškai rasti VMI interneto svetainėje adresu: http://www.vmi.lt/cms/verslui-bendrai/-/asset_publisher/da6CAWm8TgFA/content/2017-m-mokesciu-istatymu-pakeitimai, sužinoti paskambinus Mokesčių informacijos centro (MIC) trumpuoju telefonu 1882.

 

 

Išsamesnė informacija žiniasklaidai:

#

Laima Domarkienė,

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

tel.: (8 46) 469249, +370 698 33096; el. p. L.Domarkiene@vmi.lt